ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง4040
2การเพ้นสีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะแบบ 3 มิติ 18 ชั่วโมง4343
3การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชั่วโมง2020
4การนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ 30 ชั่วโมง2020
รวม 123123