ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
2ช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง2020
3ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง2323
รวม 8383