ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2525
2ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2525
3การติดตั้งกล้องวงจรปิดและจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 ชั่วโมง2525
4การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 1 30 ชั่วโมง2525
รวม 100100