ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปูกระเบื้องพื้น 30 ชั่วโมง2020
2ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060