ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2828
2ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน 30 ชั่วโมง2323
3ช่างปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง3333
รวม 8484