ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชั่วโมง1212
2การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง1212
รวม 2424