ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง1818
2การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
3การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 5858