ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำพรมเช็ดเท้า 18 ชั่วโมง2020
2การทำลูกประคบสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง00
4การถักพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 30 ชั่วโมง2020
5การทำอุปกรณ์ทำความสะอาด (ไม้กวาดดอกหญ้า) 18 ชั่วโมง2020
6การทำดอกไม้จันทน์ 30 ชั่วโมง2020
7การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง00
รวม 100100