ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง2524
2การติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม 30 ชั่วโมง2323
รวม 4847