ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างก่ออิฐ 30 ชั่วโมง2525
2การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง3129
3การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2828
รวม 8482