ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 18 ชั่วโมง2020
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง4040
3การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 18 ชั่วโมง2020
4การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 18 ชั่วโมง2020
5การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง4040
6การทำของที่ระลึก 18 ชั่วโมง2020
7การทำลูกประคบสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
8การทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย 18 ชั่วโมง4040
รวม 220220