ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การผลิตภัณฑ์งานปูน (ม้านั่งไม้เทียม) 18 ชั่วโมง2020
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
3ช่างเชื่อมไฟฟ้า 18 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง4040
5การประดิษฐ์ของชำร่วยสำหรับงานพิธี 18 ชั่วโมง2626
รวม 126126