ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2626
2เทคนิคการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล 30 ชั่วโมง2925
3การบริหารจัดการบาร์เทนเดอร์ชั้นสูง 30 ชั่วโมง2929
4หมอเส้นผม 30 ชั่วโมง2020
5การจัดการสุขลักษณะและการใช้ระบบ GMP และการใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร 30 ชั่วโมง2828
6เทคนิคการชงกาแฟและศิลปะบนฟองนม 30 ชั่วโมง5050
7การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2625
8เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2726
9การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2525
10ภาวะผู้นำ 30 ชั่วโมง2525
11การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce) 30 ชั่วโมง2725
12การประกอบธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด 30 ชั่วโมง5554
13คานาเป้และเครื่องดื่มสำหรับร้านคาเฟ่ 30 ชั่วโมง2424
14การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง5555
15การประกอบชุดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2222
16การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง1818
17เทคนิคการบริหารธุรกิจค้าปลีก 30 ชั่วโมง1918