ประจำวันที่ 19 มกราคม. 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน