ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 ชั่วโมง1212
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง1010
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง1010
4การเชื่อมแม็ก 30 ชั่วโมง1010

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์1212
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร2018
3ช่างเชื่อมแม็ก100