ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 ชั่วโมง4141
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2828
3การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง3535

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2826
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร4138
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์3527