ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2019
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง2013

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างสีรถยนต์1919
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร1313