ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง4040
2การตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ 30 ชั่วโมง2323
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง4040

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8065
2ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์2322