จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่ สาขา 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
14,226
15,087
13,303
28,297
52,333
9,640
132,886
ดำเนินการโดยกรม
12,918
12,278
11,505
24,406
45,066
9,545
115,718
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1,308
2,809
1,798
3,891
7,267
95
17,168
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
3,501
3,552
0
0
0
0
7,053
ดำเนินการโดยกรม
3,470
3,552
0
0
0
0
7,022
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
31
0
0
0
0
0
31
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
613
437
0
0
0
0
1,050
ดำเนินการโดยกรม
613
437
0
0
0
0
1,050
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
4
ช่างเชื่อมทิก
121
42
0
0
0
0
163
ดำเนินการโดยกรม
121
42
0
0
0
0
163
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
195
99
0
0
0
0
294
ดำเนินการโดยกรม
195
99
0
0
0
0
294
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
18,656
19,217
13,303
28,297
52,333
9,640
141,446
ดำเนินการโดยกรม
17,317
16,408
11,505
24,406
45,066
9,545
124,247
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1,339
2,809
1,798
3,891
7,267
95
17,199จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่ สาขา 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 0
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 0 0 0 0 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 0 0 0 0 0
4 ช่างเชื่อมทิก 0 0 0 0 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0