ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

กรมดำเนินการเอง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ2,5451,275781
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา2,5852,0421,890
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี2,6651,5231,339
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท1,385560408
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี785542482
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี785346288
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี2,5252,5691,831
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี1,025609487
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว1,7651,2171,111
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี1,825991730
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี945520437
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์945614523
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี2,1451,7331,614
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา3,0651,8191,515
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์985662509
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ785493305
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์945385363
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น2,1251,3991,214
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม945497390
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู745574465
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,9252,0371,696
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,185767567
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี2,2851,8151,252
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร865585554
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ845551480
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด1,005732658
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ965700644
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์2,1451,7741,564
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก1,9501,4861,364
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร965595565
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร1,085767519
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก2,0611,3051,120
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,005810754
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์1,585810544
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์1,105572358
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย1,025643556
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง1,8051,3471,018
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,025467387
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน1,285825682
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี2,1451,174884
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร985537425
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง925479399
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา2,5451,9041,786
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล785556487
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,8351,089812
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี2,0251,3641,104
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี1,245725599
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก1,025456336
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา2,0651,206908
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี1,125794597
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง985564422
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี1,005518360
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม1,9251,350993
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม915667622
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร1,115706468
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง3,3552,1271,954
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี1,025568404
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,5951,2341,121
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี1,8651,3351,209
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,9651,7011,329
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ845521449
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,9851,6291,519
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร1,025505406
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่1,6551,093872
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน685318273
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย2,3251,3331,053
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน825440300
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา1,459557501
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต1,8651,285871
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา895598523
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่1,125765574
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช1,105724462
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง1,025580395
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง1,105874550
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี1,185715522
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,185773548
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส2,0451,4551,140
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ2,0001,1041,099
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,900879514
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ360322283
81สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ000
82สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก10000
83สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน1205453
84สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,1001,055920
85กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ30010481