ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

กรมดำเนินการเอง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ2,5452,4491,735
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา2,5852,5932,488
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี2,6653,0062,695
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท1,3851,2821,104
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี785787735
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี785713525
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี2,5253,0972,701
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี1,0251,098896
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว1,7651,8431,733
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี1,8251,8371,454
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี945914818
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์945967867
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี2,0252,0841,844
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา3,0653,9213,554
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์9851,071901
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ785865654
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์945876753
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น2,1252,3471,966
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม945952854
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู745773639
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,9252,2241,881
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,1851,169950
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี2,2852,6651,937
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร865840786
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ845813759
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด1,005947879
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ9651,022956
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์2,1452,1722,024
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก1,9502,2652,105
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร965936890
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร1,0851,054803
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก2,0612,1051,927
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,0051,1131,032
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์1,5851,5111,174
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์1,105981715
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย1,0251,1381,065
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง1,8051,9141,604
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,025996884
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน1,2851,3201,148
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี2,1452,0291,560
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร9851,011945
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง9051,049949
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา2,5452,9092,698
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล785844770
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,8352,3021,988
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี2,0252,2002,001
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี1,2451,3411,080
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก1,025906708
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา2,0652,3761,742
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี1,1251,146967
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง985960791
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี1,005949740
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม1,9251,9201,489
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม9151,007961
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร1,1151,282963
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง3,3753,2873,076
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี1,0251,020654
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,5951,5601,448
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี1,8651,9231,772
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,9652,3551,993
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ845948841
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,9852,0051,880
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร1,025975811
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่1,6551,4801,311
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน685669597
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย2,3252,2081,903
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน825856710
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา1,4591,222957
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต1,8651,9901,391
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา895883777
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่1,1251,182960
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช1,1051,126838
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง1,025997795
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง1,1051,073823
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี1,1851,159986
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,1851,187950
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส2,0452,0831,789
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ2,0002,1322,042
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,9001,8391,660
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ360424412
81สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ000
82สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก10000
83สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน305453
84สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,1001,2521,212
85กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ300323104