ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ154
2ผู้ประกอบอาหารไทย4019
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์5038
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3411
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3221
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)1360
7ช่างก่ออิฐ1815