ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ200
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์4944
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร13273
4ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์3618
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)12436