ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างสีรถยนต์2017
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์9078
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร13145
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)108
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)3911
6ช่างก่ออิฐ114