ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย6350
2ผู้ประกอบอาหารไทย2020
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3224
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9215
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6335
6ช่างก่ออิฐ87
7ช่างบำรุงรักษารถยนต์11687
8ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์1815