ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย6350
2ผู้ประกอบอาหารไทย2020
3ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์1815
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6335
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์11687
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3224
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9215
8ช่างก่ออิฐ87