ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก104
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร14037
3ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์13871
4ช่างก่ออิฐ6053
5ช่างเชื่อมทิก62
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์1610
7ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ3220