ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ9439
2ช่างซ่อมรถยนต์1414
3ผู้ประกอบอาหารไทย106100
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์22
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร321294
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก6159
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)500