ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2323
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)6746
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6850
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์3129