ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์3129
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6850
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2323
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)6746