ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมทิก42
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3718
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์3736
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3316
5ช่างเชื่อมแม็ก180
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)288