ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3316
2ช่างเชื่อมแม็ก180
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)288
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3718
5ช่างเชื่อมทิก42
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์3736