ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย5350
2ผู้ประกอบอาหารไทย10744
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5731
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)4623
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)7920
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร11870
7ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)201
8พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร3010
9ช่างก่ออิฐ5021
10ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1914
11พนักงานต้อนรับส่วนหน้า187
12ช่างบำรุงรักษารถยนต์10368