ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1914
2พนักงานนวดไทย5350
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)4623
4ผู้ประกอบอาหารไทย10744
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์10368
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร11870
7ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5731
8ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)201
9พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร3010
10พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)7920
11พนักงานต้อนรับส่วนหน้า187
12ช่างก่ออิฐ5021