ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย4034
2ช่างจัดดอกไม้3030
3ผู้ประกอบอาหารไทย9329
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก199
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)17940
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6418
7นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด)2611
8ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์7842
9พนักงานผสมเครื่องดื่ม9696
10ช่างบำรุงรักษารถยนต์2826