ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย4034
2นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)2611
3ผู้ประกอบอาหารไทย9329
4พนักงานผสมเครื่องดื่ม9696
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6418
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์2826
7ช่างจัดดอกไม้3030
8ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก199
9ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์7842
10พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)17940