ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย237
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2020
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)6731
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9126
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7531
6การดูแลผู้สูงอายุ4443
7ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์1313
8ช่างบำรุงรักษารถยนต์8474