ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การดูแลผู้สูงอายุ4443
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)6731
3ผู้ประกอบอาหารไทย237
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์8474
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7531
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2020
7ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์1313
8พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9126