ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2626
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ120
3ช่างสีรถยนต์1010
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)50
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร211101
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์6056
7ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก8144
8ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)140
9พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)522