ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ125
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์5854
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร124115
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)242
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)214
6พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์77