ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)214
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร124115
3ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)242
4พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์77
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ125
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์5854