ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย6059
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)204
3พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร6258
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2020
5พนักงานต้อนรับส่วนหน้า6246