ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย6059
3พนักงานต้อนรับส่วนหน้า6246
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)204
5พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร6258