ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1412
2พนักงานนวดไทย1414
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร175145
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3636
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์1818