ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ129
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร448228
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก9771
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)1714