ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก9771
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร448228
3ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)1714
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ129