ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไม้ก่อสร้าง11
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก12971
3ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน4531
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)206
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)212
6ช่างซ่อมรถยนต์5652
7ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร17885
8ช่างบำรุงรักษารถยนต์139
9ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ524