ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD3030
2ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์85
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2720
4ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ2926
5ช่างสีรถยนต์7268
6ช่างกลึง22
7ช่างควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซี175171
8พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)13475
9ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร99
10ช่างซ่อมรถยนต์5050
11ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์2823
12ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร257247
13ช่างบำรุงรักษารถยนต์8074
14ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7875
15พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์1212
16ช่างเชื่อมแม็ก1916
17พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)6338
18ช่างก่ออิฐ2413