ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างสีรถยนต์7268
2ช่างเชื่อมแม็ก1916
3ช่างกลึง22
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7875
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)13475
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)6338
7ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC175171
8ช่างซ่อมรถยนต์5050
9ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร99
10ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร257247
11ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์85
12พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์1212
13ช่างก่ออิฐ2413
14ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2720
15สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ2926
16ช่างบำรุงรักษารถยนต์8074
17ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์2823
18ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD3030