ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ8916
2ช่างซ่อมรถยนต์2020
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร175139
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2525
5ช่างเชื่อมแม็ก257
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)10135