ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2525
2ช่างเชื่อมแม็ก257
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)10135
4ช่างซ่อมรถยนต์2020
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร175139
6ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ8916