ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างกลึง12826
2ช่างซ่อมรถยนต์3129
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร15062
4ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม1212
5ช่างเชื่อมแม็ก1210
6ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง139