ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย1716
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์6548
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร272132
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)696
5ช่างเชื่อมแม็ก3225