ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ44
2ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร2222
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร54
4ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม6339
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์189184
6ช่างเชื่อมแม็ก2115