ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2121
2ช่างเครื่องเรือนไม้5646
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2216
4ผู้ประกอบอาหารไทย4038
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร322256
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก157141