ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7565
2ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร148141
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร10467
4ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม4824
5ช่างก่ออิฐ5249
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์109105