ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ5938
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6028
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์4017
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก117
5ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)344
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)14953