ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก117
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)14953
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6028
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)344
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ5938
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์4017