ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์2828
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร9568
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์10097
4ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น1313