ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย7973
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร213201
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์5228
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2020
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์4033
6ช่างก่ออิฐ4035