ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง2011
2พนักงานนวดไทย1912
3ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน1313
4ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า3737
5ผู้ประกอบอาหารไทย2315
6ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2521
7ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร14888
8ช่างบำรุงรักษารถยนต์3328
9ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7762
10พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)11650