ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย1912
2ผู้ประกอบอาหารไทย2315
3ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน1313
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7762
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)11650
6พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง2011
7ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2521
8ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร14888
9ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า3737
10ช่างบำรุงรักษารถยนต์3328