ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย4840
2ช่างอิเล็กทรอนิกส์164
3ช่างไม้ก่อสร้าง2523
4ช่างซ่อมรถยนต์2320
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7059
6ช่างฉาบปูน7050
7ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)2727
8พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)15972
9ช่างก่ออิฐ7979