ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2012
2ช่างไม้ก่อสร้าง212
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์9151
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7229
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2311